Anknytning till Stockholms skärgård och med intresse för dess natur, historia, framtid och aktuella problem.

Sällskapet Skärgårdsbröderna (SSB) är en ideell förening för skärgårdsintresserade. Föreningen bildades 1977 och har omkring 130 medlemmar med intresse för Stockholms skärgård, dess natur, historia, aktuella frågor och framtid. SSB är partipolitiskt obunden. Vi vill verka för en levande skärgård.

SSB:s fasta punkt i tillvaron är Havtornsudd, ett litet skärgårdshemman på Gålölandet som SSB arrenderar.

Vår verksamhet består bland annat av samkväm, föredragsaftnar, utflykter och studiebesök. Vår fasta punkt i tillvaron är Havtornsudd på Gålö, ett torp med uthus och bryggor, som SSB sedan 1979 hyr av Skärgårdsstiftelsen.

“Kontakta oss gärna med eventuella frågor!”

— Magnus Brandt, Ordf.