Anknytning till Stockholms skärgård och med intresse för dess natur, historia, framtid och aktuella problem.

Stiftelsen Skärgårdsbröderna inre verksamhet består bland annat av samkväm, föredragsaftnar, utflykter, studiebesök etc. I de utåtriktade aktiviteterna försöker SSB nyttiggöra sin imponerande och ofta detaljerade kännedom om skärgården och dess aktuella problem.

Stockholms skärgård är ju till skillnad från Norrland en ”närglesbyggd” som dessutom är överbefolkad under 3 sommarmånader och nästan öde resten av året. Detta faktum ger våra beslutsfattare alldeles speciella och delvis olösliga problem beträffande vilka SSB:s synpunkter kan vara till nytta.

SSB:s fasta punkt i tillvaron är Havtornsudd, ett litet skärgårdshemman på Gålölandet som SSB arrenderar.

SSB har en lång projektlista som bl.a. upptar kulturhistoriska intressanta byggnader, föremål och fornminnen i behov av restaurering eller andra åtgärder. Ett exempel på denna verksamhet är restaureringen av Socitethuset i Dalarö som möjliggjordes genom en donation från SSB.

“Kontakta oss gärna för frågor eller om du vill ansöka om medlemskap!”

— Patrik Ottosson, Ordf.