Stipendiet

Kort bakgrund om Filip Olsson minnesstipendie

Filip Olsson klockaren på Ornö verkade större delen av sitt yrkesverksamma liv som skollärare på Ornö.Hans stora intresse för allt som gällde skärgården, dess människor, miljö och kulturliv förde honom in på många kulturområden.

Filip Olsson var organist och kyrkomusiker, tonsättare och kompositör, diktare och lyriker, författare och tidningsskribent. Under sina många och aktiva år i skärgården utvecklades han till en stor skärgårdskännare och konstnär inte bara inom musiken och dikt utan även inom bildkonsten som målare.

Filip Olsson var också uppfinnare till exempel den speciella årtullen (Ornö-klykan). 1971 tilldelades han Haninge kommuns kulturpris.

För alla som nu eller tidigare tagit del av allt det som utgivits i vis- och sånghäften, radio och TV program och genom bakgrundsmiljön i spelfilmen den blomstertid nu kommer framstår Filip Olsson – klockaren på Ornö – främst som den store levnadskonstnären.

Filip Olssons speciella förmåga att kunna lyssna till enskilda människors berättelser om vardagliga livssituationer och samtidigt sprida vetskap om varje individs möjlighet att uppleva upptäckarens glädje i naturens under, inom musiken, bildkonsten och dikten.

För oss Skärgårdsbröder och alla övriga förblir han Klockaren på Ornö.

Skärgårdsbröderna förvaltar Filip Olssons minnesfond och delar ut ett stipendium varje år på den avkastning som nuvarande kapital genererar. Kriteriet för stipendiet är att sökande skall ha en inriktning på det av Filip Olssons färdigheter samt främjandet av en levande skärgård.

Stiftelsens ändamål är att främja en aktiv och meningsfylld fritidssysselsättning för ungdomar med intresse för olika slag av kulturella aktiviteter i Filips Olssons anda, exempelvis instrumentalmusik, sång, dans, måleri, dikt/poesi, författarskap, film, foto eller motsvarande.

Du eller om ni är en mindre grupp som tycker att ni passar in på denna beskrivning i ett eller flera avseenden, beskriv Dig själv eller ev. gruppen, vad Du / Ni har för planer och vad Du / Ni skall använda pengarna till. Skicka Din ansökan till Ordförande i Stipendienämden. Försök begränsa Din ansökan till två sidor. Det är också av betydelse att det är Du själv som skriver.

(Som hittills är skolklass eller grupp också välkomna med ansökan via någon representant).

Samt glöm inte Din adress och telefonnummer.

Du är välkommen med din ansökan till

Ordf, Magnus Brandt