Kontakta oss gärna om det är något du undrar

Intresserad av ett medlemskap? 

Sällskapet Skärgårdsbröderna är en kamratförening där vi håller stor vikt vid att vårda och utveckla en god klubbanda. 

Vi ser gärna fler medlemmar i vårt sällskap – som sker via gängse invalsförfarande. Är du intresserad av Skärgårdsbrödernas verksamhet – eller kanske har du redan nu en fadder som är medlem i vår förening? 

Vänligen fyll i uppgifterna i vår medlemskapsansökan så tar vår medlemsskapskommitté kontakt med dig. 

Tack för visat intresse! 

Klicka här för ansökan om medlemskap