Under året så genomför vi ett antal gemensamma aktiviteter, allt från stadgeenliga möten till festligare aktiviteter såsom midsommarfirande och kräftskiva.

(reservation för ändringar)

April 20e
2024-Årsmöte
Kontakt Magnus Separat kallelse kommer
Maj 25e
2024-Uddöppning, samkväm Samling på Udden
Juni 21a
2024-Midsommar på Udden
Kontakt Nils
Juli 20e
2024-Mittsommarfest/Uddgille
Kontakt Nisse/Olle
Aug 24e
2024-Kräftskiva BYO udden
Kontakt Patrik/Peder