Föreläsningen på Tullhuset, Dalarö

KLUBBMÄSTERIET ARRANGERADE EN INTRESSANT OCH GIVANDE KVÄLL I TULLHUSET PÅ
DALARÖ TORSDAGEN DEN 24 NOVEMBER 2022.
Förväntansfulla skärgårdsbröder med respektive och vänner hade denna kväll klivit in i
Dalarös kanske mest anrika byggnad – Tullhuset.
Att vi skulle hålla till i just Tullhuset hade klubbmästeriet valt med omsorg för att skapa den
rätta stämningen. Under kvällen skulle vi nämligen lyssna till Gösta Maijgren som skulle hålla
ett föredrag under temat – ”Lotsens historia” där även tullens verksamhet kom att utvecklas
parallellt.


Gösta Majgren inledde med att göra en historisk exposé där vi fick följa hur lotsyrket kom att
utvecklas som yrke och hur viktig denna verksamhet kom att bli då i stort sett all transport in
till Stockholm, under flera hundra år, gick sjövägen. Att navigera i denna skärgård från
Landsort via Dalarö till Stockholm, med tusentals öar, kobbar och grynnor under vattnet, var
förenat med stor fara.


Nästan alla lotsar och tullens personal kom att bosätta sig på Dalarö. Det var så Dalarö
samhälle växte fram och blev hjärtat i hela denna viktiga näring.
En del valde att bosätta sig på Jutholmen som med tiden blev mycket tätbebyggd.
Att vara lots till yrket var ett oerhört slitsamt och i många stycken farligt jobb. Några
regelbundna arbetstider förekom aldrig.


Varje lots förde anteckningar. För att beskriva de oerhört dramatiska episoder som kunde
inträffa under en lotsning så hade Gösta Majgren valt ut ett antal beskrivningar som olika
lotsar hade nedtecknat. Det blev många spännande berättelser vi fick ta del av.
En del lotsar lyckades med bedriften att, trots stor yrkesskicklighet, sätta olika fartyg på
grund i de kraftiga ovädren. Av anteckningarna framgick att straffet i en del fall blev
internering i 12 dagar på vatten och bröd.
Vi kunde samtliga konstatera att nuvarande Arbetsmiljöverket hade omgående stängt ner
verksamheten! Den moderna tekniken gjorde att lotsverksamheten upphörde.


Vi fick även en intressant bakgrund till tillkomsten av den bod som tidigare skärgårdsbrodern
och upptäckaren av regalskeppet Vasa, Anders Franzén, satt och jobbade i nere vid gamla
hamnen. När man idag tittar in i boden ser det ut som att Anders Franzén bara har avslutat
arbetsdagen för att återkomma dagen därpå. Alla hans prylar finns kvar, berättade Gösta
Majgren.

Gösta Majgren visade även en bild på den fyr som kom att bli Sällskapet Skärgårdsbrödernas
symbol. Den har tidigare stått på Kofoten i närheten av Nämndöfjärden.
1990 placerades den på den plats där vi idag kan beskåda den, alldeles intill dåvarande
Dalarö Skärgårdsmuseum vid Dalarö Torg.
Detta kan vi tacka Anders Franzén för. Han uppvaktade Sjöfartsverket vilket resulterade i att
Sjöfartsverket skänkte fyren till Sällskapet Skärgårdsbröderna.
Efter ett antal år kom museets lokaler att omvandlas till skollokaler. Detta är förklaringen till
att fyren idag står inne på skolgården omgärdad av ett staket.


Gösta Maijgrens stora och djupa intresse för lotsens historia har sin förklaring i att släktled
bakåt så fanns det lotsar både på mammans och pappans sida. Han kom att bryta denna
tradition och valde en annan inriktning i livet. Men han var starkt präglad av sin uppväxt
vilket tydligt framgår under hans engagerande föredrag.


Efter föredraget hade klubbmästeriet förberett så att alla kunde gå en våning ner till
Tullhusets Värdshus. Där väntade krögaren med en öppen servering som gjorde att kvällen
kom att fortsätta under mycket gemytliga former.


ETT STORT TACK TILL SÄLLSKAPET SKÄRGÅRDSBRÖDERNAS KLUBBMÄSTERI, JONAS
MAIJGREN, PEDER MURELL OCH FILIP BERGMAN FÖR DENNA TREVLIGA KVÄLL!


Klubbmästeriet har redan nu annonserat nästa mycket intressanta arrangemang som går av
stapeln lördagen den 25 mars, kl 12:00, 2023. Vi kommer att befinna oss på en av
innerskärgårdens mest intressanta ö. Efter att fått ta del av en fängslande guidad tur så har
klubbmästeriet även denna gång förberett så att vi kan samlas runt borden på öns Värdshus
för en gemensam brunch.
Vilken ö som åsyftas framgår av den på hemsidan redan nu publicerade inbjudan.
Väl mött där!


Vid pennan,
Skärgårdsbroder Mikael Larsson


PS Vi är många skärgårdsbröder som levt i tron att fyren sedan många år har slutat att lysa
med sitt karakteristiska sken.
Men vad är det vi får uppleva när vi i sena kvällens mörker kommer i höjd med Dalarö Torg.
Jo, fyren står där stolt och lyser med ett fast färgsprakande sken i grönt, vitt och blått.
Kan en kväll, med det innehåll som vi fått uppleva, avslutas på ett mer raffinerat sätt!
Symboliken blev total. Fyrens överraskande fungerande sken talade sitt eget språk: Jag skall
vara med och leda Sällskapet Skärgårdsbröderna in i framtiden! DS